Parasol prof. Jackowskiej dla Pfizera

Prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii, która promuje szczepienia (a nawet konkretne szczepionki), bierze pieniądze od producenta farmaceutycznego?
Dokładnie. I to żaden sekret, sama się do tego przyznaje. Szkoda tylko, że nie robi tego jawnie dla opinii publicznej.

Wyobraźmy sobie taką sytuację. Prokurator umarza postępowanie karne, które prowadził przeciw firmie X. Jednocześnie okazuje się, że w tym samym czasie przeprowadził szkolenie, za które zapłaciła mu właśnie firma X.
No tak, to nierealne – za coś takiego prokurator pożegnałby się ze swoim stanowiskiem. To, co w przypadku prokuratora jest niemożliwe i karygodne, całkiem inaczej wygląda w przypadku Krajowego Konsultanta Pediatrycznego.
Taka postawa nie budzi żadnych kontrowersji i pozostaje bez reakcji.
Ale o co chodzi?

Polska Agencja Prasowa 17 marca 2016 r. na stronie kurier.pap.pl podała: „Resort zdrowia podjął decyzję, by sfinansować szczepionkę przeciw pneumokokom dla wszystkich dzieci w Polsce od 2017 r.– mówił w czwartek wiceminister zdrowia Jarosław Pinkas na posiedzeniu Parlamentarnego Zespołu ds. Podstawowej Opieki Zdrowotnej i Profilaktyki.”
Następnie: „To najlepsza wiadomość dla polskich dzieci – oceniła prof. Teresa Jackowska, konsultant krajowy w dziedzinie pediatrii.
I dalej: „Prof. Ewa Bernatowska, zastępca przewodniczącej Pediatrycznego Zespołu Ekspertów ds. Programu Szczepień Ochronnych przy Ministrze Zdrowia, zaznaczyła, że – biorąc pod uwagę efekty zdrowotne, opłacalność ekonomiczną, sytuację epidemiologiczną i konieczność zapewnienia równości dostępu do świadczeń zdrowotnych – zespół zarekomendował szczepionkę tzw. skonfigurowaną 13-walentną. Identycznej rekomendacji udzieliła Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych w Polsce, powołana w 2013 r. przez Stowarzyszenie Parasol dla Życia.” Pozornie zwykły prasowy komunikat. Rząd po konsultacjach z ekspertami przyjął program finansowania szczepień przeciw pneumokokom i za pośrednictwem Polskiej Agencji Prasowej poinformował o tym społeczeństwo.
Kiedy jednak przyjrzeć się temu bliżej, nie wszystko jest w tej sprawie przejrzyste i proste.
Bo?
Zespół ekspertów wraz z Grupą na Rzecz Szczepień Ochronnych zarekomendował rządowi skonfigurowaną 13-walentną szczepionkę, a rząd to przyjął. Tak się składa, że jedyną taką szczepionką dostępną w Polsce jest Prevenar 13 firmy Wyeth Pharmaceuticals Inc., zaś jej wyłącznym dystrybutorem na Polskę jest Pfizer Polska sp. z o.o.
Tu pozornie wszystko się zgadza i nic nie budzi żadnych wątpliwości.
Bo jak się okazuje
Teresa Jackowska 19 września 2015 r. na zjeździe Polskiego Towarzystwa Pediatrycznego wygłosiła wykład „Kalendarz Szczepień – nasze priorytety” (wykład promujący szczepienia), za który to wykład Teresa Jackowska otrzymała wynagrodzenie od… Pfizer Polska sp.o.o.
Taka informacja wynika z oświadczenia Teresy Jackowskiej zamieszczonego na stronie Ministerstwa Zdrowia. Która już wtedy była konsultantem krajowym w dziedzinie pediatrii!
(prof. dr hab. Teresa Jackowska Zał. 2)

Teresa Jackowska pełni tę funkcję od 23 stycznia 2015 r. i otrzymuje wynagrodzenie od firmy farmaceutycznej bezpośrednio zainteresowanej wynikami prac rządu nad programem finansowania szczepionek przeciw pneumokokom.
Co najmniej niefrasobliwe postępowanie, prawda?
Pytanie:
czy to właściwe, by firma farmaceutyczna, zainteresowana jak największą sprzedażą swoich produktów finansowała szkolenia dla lekarzy?
Istnieje tylko jedna prawidłowa odpowiedź – NIE.

Ale to jeszcze nie wszystko w sprawie.
Skonfigurowaną 13-walentną szczepionkę mocno promuje również Grupa na rzecz Programu Szczepień Ochronnych powołana przez Stowarzyszenie „Parasol dla Życia”. Przypomnijmy, jedyną taką szczepionką dostępną w Polsce jest Prevenar 13 dystrybuowany przez Pfizer Polska sp. z o.o. Niby nic nadzwyczajnego. Każdy ma prawo lubić jakąś wybraną przez siebie szczepionkę, każdy nawet stowarzyszenie. W tym wypadku wydaje się, że nie jest to „zwykłe lubienie”.
Ze sprawozdania Pfizer Polska sp. z o.o. wynika, że Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” w 2014 r. otrzymało od spółki 147 500 zł (Pfizer Poland). Takich informacji próżno jednak szukać na stronie stowarzyszenia. Stowarzyszenie zaś wobec rządu mocno promuje akurat taką szczepionkę, którą jedynie Pfizer Polska sp. z o.o. dystrybuuje w Polsce.
Szczególny zbieg okoliczności…?

Podkreślmy, więc jeszcze raz.
Teresa Jackowska krajowy konsultant w dziedzinie pediatrii w czasie pełnienia swojej funkcji oraz Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” otrzymała pieniądze od Pfizer Polska sp. z o.o.
Jednocześnie zarówno Teresa Jackowska jak i Stowarzyszenie „Parasol dla Życia” promują akurat taką szczepionkę, którą jedynie Pfizer Polska sp. z o.o. dystrybuuje w Polsce.

Czyżby więc miał tu miejsce lobbing? Polskie prawo dopuszcza taką działalność. Zgodnie z ustawą o działalności lobbingowej (…) taką działalnością jest również zarobkowa działalność prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób. Ta definicja pasuje do sytuacji opisanej wyżej.
Czy to oznacza, że nie ma problemu? NIE. Otóż ustawa wymaga, by osoba/podmiot zajmujący się lobbingiem został wpisana do rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową prowadzonego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
W rejestrze tym ani Teresa Jackowska, ani stowarzyszenie „Parasol dla Życie” ani również żaden z członków zarządu stowarzyszenia nie są zamieszczone (rejestr_lobbingowy). To zaś oznacza, że nie mogą legalnie prowadzić działalności lobbingowej w Polsce. Inna sprawa, że kary za łamanie prawa w tym zakresie są śmiesznie małe. To kary pieniężne w wysokości od 3 000 zł do 50 000 zł. Dla firmy takiej jak Pfizer, której amerykańska centrala na lobbing potrafi wydać w ciągu jednego kwartał 5,6 milionów dolarów to koszt działalności absurdalnie mały.

Mimo wszystko należy stwierdzić, że mamy do czynienia z sytuacją, której legalność z prawnego punktu widzenia jest wątpliwa. Zaś z etycznego bezspornie naganna. Osoba/osoby, które otrzymują korzyści majątkowe od podmiotów bezpośrednio zainteresowanych wynikami prac rządu i mające niewątpliwe wpływ na wynik prac rządu, nie mogą brać w nich udziału. Przeciwne postępowanie budzi uzasadnione wątpliwości natury prawnej i etycznie jest niedopuszczalne. Co najważniejsze podważa zaufanie do urzędu konsultanta krajowego w dziedzinie pediatrii, a w dalszej kolejności do rządu RP i uchwalanego w Polsce prawa.

Powiedzmy sobie jasno, takie praktyki powinny być z całą stanowczością tępione. Osoby, które takich działań się dopuszczają powinny być natychmiast usuwane z państwowych stanowisk (jeśli takie zajmują) i odsuwane od wszelkich prac rządu, sejmu itp. Zakończone już prace, w których takie osoby brały udział powinny być przeprowadzane od początku.
W całej tak wątpliwej sprawie wyjątkowy niesmak i zdziwienie budzi postawa prof.Teresy Jackowskiej.
Dlaczego nie informuje się o tym opinii publicznej? Dlaczego nie zakwestionowano prac Grupy na Rzecz Szczepień Ochronnych?
Tylko w takim wypadku można przywrócić zaufanie obywateli do własnego państwa.

Należy jeszcze dodać, że o działalności lobbingowej Pfizer Polska sp. z o.o. można wyczytać na profilach zawodowych pracowników, co niektórzy wręcz chwalą się swoją działalnością lobbingową „Public Affairs Manager oraz Market Access Manager z ponad trzyletnim doświadczeniem na stanowisku. Wysokie umiejętności lobbingowe
(w CV m.in. kontakty z parlamentarzystami, pracownikami NFZ, członkami Sejmowej i Senackiej Komisji Zdrowia, Zespołami Parlamentarnymi, wspieraniem toczących się procesów refundacyjnych leków firmy Pfizer, aktywne promowanie szczepionki przeciwko pneumokokom w tym organizowanie konferencji naukowych).

ps. ciekawostka o firmie Pfizer, a dokładnie jej praktykach: kłamstwa o badaniach klinicznych, działania zmierzające do refundacji przez państwo, zawyżanie cen i inne tego typu akcje na przykładzie leków w tym Zyrtec, Xalatan, Viagra, etc. Kaganek oświaty ekonomiczno-farmaceutycznej” str.3-11  Polecam też inne teksty dr Tadeusza Szuby, prezes Towarzystwa Farmaceutyczno – Ekonomicznego.

 

lobbying-161689_960_720

 

 

 

 

 

 


http://kurier.pap.pl/depesza/162559/Rzad-sfinansuje-szczepionki-przeciwko-pneumokokom–Sposob-na-zapalenie-pluc


http://www.pfizer.com/files/responsibility/EU_Funding/Poland_2014.pdf


http://www.sejm.gov.pl/prawo/lobbing/kon12.htm


http://bip.mswia.gov.pl/bip/rejestr-podmiotow-wykon/23846,Rejestr-podmiotow-wykonujacych-zawodowa-dzialalnosc-lobbingowa.htm


http://www.bip.mz.gov.pl/ministerstwo-zdrowia/oswiadczenia-konsultantow-w-ochronie-zdrowia/


http://www.owptp.pl/konsultant/konsultant-krajowy/


http://www.goldenline.pl/katarzyna-snarska/


http://tv.biotechnologia.pl/farmacja/aktualnosci/pfizer-wydal-5-6m-na-lobbing-czwartym-kwartale,2817


http://www.krs-online.com.pl/stowarzyszenie-parasol-dla-zycia-krs-311410.html

 

 

4 comments on “Parasol prof. Jackowskiej dla Pfizera

  1. Jak dla mnie tacy ludzie jak Jackowska powinni siedzieć w pace za machlojki, a nie zostać tylko usunięci z pełnienia publicznych funkcji. Świetny artykuł.

  2. Ciekawy temat. Na moralne dylematy osób „u koryta” bym nie liczył… a ta Pani zdaje się być u koryta. Nasze państwo też nie przejawia szczególnej woli w zwalczaniu korupcji, lobbingu czy jakichkolwiek innych zjawisk mających przełożenie na życie tysięcy ludzi dla zasady, tylko raczej tam, gdzie ma to polityczne uzasadnienie. Jedyna nadzieja w tym, że sama szczepionka jest nie gorszym dziadostwem od analogicznych specyfików innych firm…

  3. Najbardziej mnie irytuje fakt, że pomimo ujawnienia tych powiązań nikt się za to nie bierze. Udają głuchych i głupich i robią swoje. Te osoby od razu powinny zostać usunięte z pełnienia swoich funkcji a minister zdrowia powinien zwołać niezależnych konsultantów. Szkoda naszych dzieci….

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.